Accessibility links

Amerika Azerbaycan Ticaret Palatasinin 5-ci Konfransi - 2002-03-13


? Va?da Amerika Azerbaycan Ticaret Palatas?, ?Azerbaycan M?lliyin on ilinden sonra: ݭkanlar ve Perspektivler? m?sunda illik konfrans?穲mi?onfrans Birle?atlar??sefirliyi ve Birle?atlar?iyye Departamenti ile birge ke穲ilirdi. Esas me?ruze穬er Azerbaycan?isadi ݮki?iri Ferhad Eliyev ve Azerbaycan D?t Neft ? SOKAR-?ici investisiyalar qoyulu?esinin ba?eri Valeh Elesgerov Azerbaycanda qeyri-neft sektorunda perspektivler ve xarici siyasetde prioritetler, Birle?atlar ve Azerbaycan aras?entyabr?den sonra m?etler m?sunda 罸?iler. Konfransda habele bazar iqtisadiyyat?穤 ve Xezerde neft strategiyas?ular??esi oldu. Esas hadiselerden biri Birle?atlar?aret ve ݮki?ntliyinin Azerbaycan?ya Ticaret Te?na qebul olunmas? texniki yard?sedile Azerbaycana qrant ay? oldu. Ticaret ve ݮki?ntliyinin direktoru Thelma Askey ve Azerbaycan?isadi ݮki?iri Ferhad Eliyev terefinden qrant?alanmas?siminde Birle?atlar?let katibinin m? Ri硲d Armitaj i?etmi? Birle?atlar Azerbaycan Ticaret Palatas?-ci illik konfrans??vet olunmu?or Sem Braunbek merasimin sonunda 罸?rek Azerbaycan Amerika elaqelerine y?qiymet verdi.

Bak?k seferim zaman? deyilmi? bu, 篸 祴in bir ?r. Lakin men gedib 篸 a罱 bir ??m. Men prezident Eliyev ve ba?mi ?le g?d?gionda imkanlar?u𵮵 g?m. Seferim zaman?lerle 907-ci maddenin le𶩠s??dirdim.Men evvelce, bunun ne oldu𵮵 bilmirdim. Teecc?b soru? ?neyin 907-disi, siz hans?ndan dan??Sonradan elbette, men 907-nin ne oldu𵮵 ?ndim ve ba?? onun le𶩠ne qeder 祴in bir i?u madde ile tan?ayan siyaset穬er bele onun le𶩮e 硬??Burada 篸 g?obbi onun le𶩮in eleyhine idi. Lakin men ba?rd? 907-ci maddenin le𶠯lunmas?e Azerbaycan ?eyil, ele Ermenistan ?e xeyirdir. Bu, b?egion ?hemiyyet da?.

Sentyabr?den sonra Birle?atlar terrorizmle m?eye ba?a biz ??st, bizimle i?adamlar axtama𡠢a?Azerbaycan derhal terrorizmi pisledi ve Birle?atlara her hans?yard?irgemeyeceyini bildirdi. Teyyarelerin enmesi ve yanacaq doldurmas? hava liman?istifade etmek, yaralananlar olarsa onlar??tirilmesi kimi teklifler edilmi?ze deyildi ki, bacarda𽭽z her bir ?eceyik ve bu, sadece s?r deyildi, deyilenlere emel olundu. O zaman 907-nin le𶩠meselesi qald?. Konqresde sual qald? ba?ki, biz ne ?nlara sanksiyalar tetbiq edirik. Bu, i?amaq ?ox d?vaxt idi ve biz hem Amerika Birle?atlar? Azerbaycan, hem de region ve d?缮 m?ir i?k. Men bizimle i?k adamlar?i nesline bax?Men habele bizim ??egionla daha yax?me?aca𽭽z?eyirem. Regionun geleceyine baxanda onun demek isterdim ki, Birle?atlar?c? meslehet穬er ve herbi q??rmesi m?hald?gionda bunun m?f ? ?ilmesine baxmayaraq, m? naziri Donald Ramsfild bu i?lileyi?ca𽮽 demi?n de hesab edirem ki, meslehet vermek, te?lim ke筥k, terorizmle m?e etmek 祲究esinde, hem de regionda sabitlik ve onun 穧eklenmesi ?merikan?bi q?rinin orada m?dlu𵠬az? Men regionun liderlerile s?tlerden de ba?? onlar da bunda maraql?r. Hetta Vladimir Putin buna sakit yana?gionun d?tleri ise dediler biz m?l d?tlerik ve ?alelerimizi ??ll etmek isteyirik. Birle?atlar?rji siyasetinde bir ??al?Biz Yax?q regionunda sabitliyin k?k oldu𵮵 g??na g?de biz bele regionlardan as?mamal?ݮdi Va?a bu haqda dan?r gedir.

Men 罸?bele bir netice vermek isterdim. Azerbaycan Birle?atlar ?ox m?ir ?dir. Azerbaycan 篸 yax?efiqdir ve gelecekde regionda 篸 yax?m?q olacaq. Azerbaycan insan h?r?okratiya, bazar iqtisadiyat?ki?irmek yolundad? onun m?q olmas?vacibdir. Onun m?q olub olmama𽮽n regiona te?siri var. Burada milyonlarla adam?eyienden s?t gedir. Buna g?de Azerbaycan?effeq olmas?vacibdir. Bu, 篸 g? ?dir. Men geleceye baxaraq deyirem ki, Azerbaycan se礩yi yolda m?q olmal?ݮdi on il arxaya baxanda 篸 b? ugurlar g??di Azerbaycan azadd?men fikirle?i, bu imkanlar ?sidir, burada geni?lar var, perspektivler var. Bu ? 穧eklenmelidir ve Birle?atlarla Azerbaycan aras??etler daha da geni?idir.

XS
SM
MD
LG